Tema 2019

USS
Årets tema är arbetsmarknad och utbildning. Temat utses av Riksorganisationens temagrupp. I distriktet kommer vi att arbeta med temat genom att integrera arbetsmarknad och utbildning i vårt påverkansarbete. Under våren kommer vi att sjösätta ett skolprojekt där vi riktar oss till lärare med elever med synnedsättning i klassen.

US
Under en helg i januari hade US sin temauppstart. Riksstyrelsen och representanter från de olika distrikten var på plats för att tillsammans utforska vad och vilka frågor som temat berör. I filmen nedan får du mer information om temat, varför temat har valts ut och varför det är så oerhört viktigt att arbeta med frågor rörande arbetsmarknad och utbildning för unga med synnedsättning!

Filmen är gjord av Martin Klevelid, ledamot i Riksstyrelsen.

 

 

*Vi arbetar med att få framtida filmer och videoinnehåll textat och/eller syntolkat.