Stockholmsstyrelsen

Den 24 mars 2019 valdes en ny styrelse in på US Stockholms Årsmöte. Styrelsen konstituerade sig vid sammanträde 2019.04.02.

Styrelsen 2019 består av:

Rakel Eriksson, ordförande

Adrian Mikkelsen, vice-ordförande

Oliwia Wisniewska, sekreterare

Lucy Jonsson, ekonomiskt ansvarig

Joachim Jonasson,  vice-ekonomisk ansvarig

Barsam Zakeri, ledamot

Nadin Mardo, ledamot

 

Du är välkommen att kontakta oss på styrelsen@usstockholm.se.