Stockholmsstyrelsen

Vid årsmötet väljs styrelsen och dess funktioner.

Styrelsen består 2018-19 av:

Rakel Eriksson (Ordförande, Ansvarig utgivare, Personal ansvarig)

Clara Johansson (Vice-ordförande, Personalansvarig)

Doaa Zatara (Ledamot, Sekreterare)

Lucy Jonsson (Ledamot, Styrelsens ekonomiansvarig)

Barsam Zakeri (Ledamot)

Baraa Maksoud (Ledamot)