Samarbetspartners

Unga med Synnedsättning Stockholm har idag fantastiska samarbeten med:
ABF
Synskadades Stiftelse Stockholm och Gotlands Län
Riksorganisationen Unga med synnedsättning
Kulturnämnden Stockholm Stad stöd för distriktsorganisationer
Socialnämnden för Organisationer och Stöd

Vår verksamhet stöds idag av av ett flertal fantastiska stiftelser och fonder:
Gålöstiftelse
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Åhlén-stiftelse
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade
Gustaf V:s 90-års fond
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

och fler underbara givare som möjliggör vår verksamhet att stötta unga med synnedsättning i Stockholms län.