Säker kommunikation

Du kan maila oss krypterat om du vill. Det betyder att meddelandet blir oläsbart för alla förutom dig och oss. Det är bra för information som är speciellt känslig. Det kan t ex vara att du är obekväm med en viss person inom USS, eller att du har skyddat identitet.

Om du redan vet hur kryptering fungerar finns vår nyckel på vår Keybase-profil: keybase.io/usstockholm

Snabbguide till att maila oss krypterat:

  1. Gå till denna adress: keybase.io/encrypt#usstockholm
  2. I textfältet under ”Message to encrypt” skriver du ett lösenord du hittar på. Kom ihåg det, men dela det inte med någon.
  3. Gör en radbrytning efter lösenordet och skriv ditt meddelande, klicka sedan på ”Encrypt”.
  4. Under ”The secret message” står ditt hemliga meddelande, det är inte längre läsbart men blir det igen när vi tar emot det.
  5. Kopiera hela denna nya text, utan att ändra något, och klistra in den texten i ett vanligt email till stockholm@ungsyn.se.

Mer än så behöver du egentligen inte veta! Vi kommer att svara så fort som möjligt. Det mailet kommer också att vara oläsbart, men vi skickar med information om hur du gör det läsbart. Allt du behöver komma ihåg är lösenordet du valde.

Vill du veta mer finns det bland annat en bra introduktion här. Du får också gärna maila pgp@quispiam.se om du har några frågor, skicka dock ingen känslig information dit.