Påverkansarbete

Vi vill på bästa möjliga sätt förbättra situationen för personer med synnedsättning. Eftersom att vi är ett distrikt vill vi främst fokusera på det som händer i Stockholm, men detta gynnar oftast personer i hela Sverige – med eller utan synnedsättning. Att påverka samhället är inte alltid så lätt men genom att försöka hitta nya kreativa och spontana former för vårt påverkansarbete hoppas vi kunna nå goda resultat under 2019 trots att vi är en förhållandevis liten förening. US Stockholm kommer under 2019 att prioritera:

  • Att USS ska göra en sammanställning över vilka hjälpmedel som finns vid eftergymnasiala studier samt skicka ut den till intresserade medlemmar inom skolprojektet.

Under 2019 kommer vi bevaka frågor gällande färdtjänsten och LSS i Stockholms län, men vi kommer också att bevaka vad som händer i vår omvärld och reagera när det händer olika saker som påverkar ungdomar med synnedsättning. Även habilitering och rehabilitering är viktiga områden. För att kunna uppnå våra mål så krävs det medlemsengagemang. Att få igång engagemanget i föreningen är något som vi jobbat med under de senaste åren och det är även något vi vill fortsätta med under 2019.

Eftersom att vi förutsätter att ett samhälle som är tillgängligt för personer med synnedsättning behöver vi alltid tänka på vilka signaler vi själva sänder ut till våra medlemmar. Vi kommer därför fortsätta att arbeta för att de aktiviteter som USS anordnar ska vara anpassade även för personer med ytterligare funktionsnedsättningar.

Vi tar också på oss att informera allmänheten om vår organisation, ungdomar med synnedsättnings situation i samhället, våra intressepolitiska åsikter och vår verksamhet. Detta görs genom alla tänkbara informationskanaler.

Under 2018 beslutades det om att satsa på ett skolprojekt. Detta startar 2019. Projektet fokuserar på att bidra till en likvärdig skola för alla. Syftet är att vi informerar om hur det är att ha en elev med synnedsättning i sin klass som riktar sig både till lärare och blivande lärare. Vi kommer åka till högskolor där lärarutbildningen finns för att informera blivande lärare samt besöka grund-och gymnasieskolor. Genom US Stockholms skolprojekt vill vi inleda ett samarbete med SPSM om deras lärarutbildningar för elever med synnedsättning. Våra egna unika erfarenheter av att vara och ha varit elev med synnedsättning, gör att vi är speciellt kvalificerade att tala om målgruppen och leda projektet. I och med att vi i USS ska representera unga med synnedsättning så vill vi kunna hålla en dialog med SPSM om utbildningarna. Det slutgiltiga målet är att vi ska kunna representera organisationen på deras utbildningar.

Vi har en ambition att alla kurser, cirklar och temadagar kan, om möjligt, användas i påverkansarbetet. Detta gör vi för att öka medvetenheten och intresset för att påverka sin egen situation i både stora och små sammanhang.

Tanken är att hela USS:s arbete ska genomsyras av Riksorganisationen Unga med Synnedsättnings huvudtema ”arbetsmarknad och utbildning” för året, vilket USS försöker följa genomgående i vårt påverkansarbete.