Kallelse Till Unga med Synnedsättning Stockholms årsmöte

Härmed kallar US Stockholm till digitalt årsmöte lördagen den 20:e mars kl. 09:30 till 17:00. Ni kommer att få information och instruktioner i bekräftelsen efter sista anmälningsdagen. Du som anmäler dig kommer att få ett digitalt presentkort. Årsmötet ska behandla bland annat följande punkter Verksamhetsberättelse 2020 Bokslut 2020 Revisionsberättelse 2020 Budget 2021/2022 Verksamhetsplan 2021/2022 Stadgar … Fortsätt läsa Kallelse Till Unga med Synnedsättning Stockholms årsmöte