Kallelse Till Unga med Synnedsättning Stockholms årsmöte

Härmed kallar US Stockholm till digitalt årsmöte lördagen den 20:e mars kl. 09:30 till 17:00.

Ni kommer att få information och instruktioner i bekräftelsen efter sista anmälningsdagen. Du som anmäler dig kommer att få ett digitalt presentkort.

Årsmötet ska behandla bland annat följande punkter

Verksamhetsberättelse 2020

Bokslut 2020

Revisionsberättelse 2020

Budget 2021/2022

Verksamhetsplan 2021/2022

Stadgar

Styrelsens ansvarsfrihet

Motioner

Val av styrelseledamöter

Val av valberedning

Val av revisorer

Övriga frågor

Anmäl er till US Stockholms ombudsman Magnus på e-post: stockholm@ungsyn.se eller telefon 08-39 92 68.

Sista anmälningsdag är 7:e mars.

För att kunna rösta på årsmötet måste du ha betalat in årets medlemsavgift på 100 kronor. Den ska betalas in till

Bankgiro: 5500-8114 eller Swish: 123 354 88 80. Skriv för- och efternamn, personnummer (10 siffror), medlemsavgift 2021 samt vilket distrikt.

Om du är intresserad av att kandidera till styrelsen/valberedningen, eller vill nominera någon så är det bara att höra av sig till valberedningen:

Kevin Kjelldahl

Mobil: 079-020 69 32

E-post: kevin.kjelldahl02@gmail.com

Jonathan Nyman

Mobil: 070-95 89 215

E-post: jonathan.nyman@ussyd.se

Sam Bahram

Mobil: 076-214 64 40

E-post: samanbahram93@icloud.com

Kontakta planeringsgruppen om du har frågor om årsmötet:

Adrian Mikkelsen

Telefon: 070-592 59 56

E-post: adrian.mikkelsen@telia.com

Olivia Wisniewska

Telefon: 073-666 94 83

E-post: olivia.wis@hotmail.com

Vinterhälsningar,

Planeringsgruppen

Adrian, Joachim & Oliwia