hej alla medlemmar.

här kommer en inbjudan till en afterworkkväll på kansliet söndagen den 29 november kl 17 till 20 med tema att flytta hemifrån och att komma ut på arbetsmarknaden.

vi bjuder på fika.

vi kommer ha tid till att diskutera och utbyta tips för dig som är i skedet i livet då det börjar bli dags för att flytta hemifrån eller dig som är ung och vill utbyta erfarenheter med andra unga med en synnedsättning om hur det är att bo själv.

det finns många tips och trix som kan lösa saker i vardagen.

vi kommer också diskutera hur det kan vara för dig som är på väg ut i arbetslivet eller för dig som har ditt första jobb för att utbyta erfarenheter om hur det är på ett jobb när man har en synnedsättning bland fullt seende kollegor.

hur pratar du om din synnedsättning när du söker jobb, hur skriver du om det i ditt personliga brev? hur tänker du om möjliga yrken och hur den praktiska vardagen blir?

för dig som har ett jobb kan frågor vara hur det fungerar i arbetsgruppen med seende kollegor, vilka utmaningar finns då? vilka positiva saker finns?

hur funkar det nu under pandemin? att jobba hemma eller vara på plats.

det är deltagarna som anmäler sig som är med och påverkar samtalet under afterworkkvällen.

vi som är med som planeringsgrupp är med och leder träffen.

vi vill också ha tid att bara skratta ihop med us-vänner efter att vi utbytt erfarenheter med varandra. vi tror att mötesplatser för oss i mindre grupper är viktigare nu än på länge nu i dessa tider.

kansliet är stort så vi kan sprida ut oss.

vi kan erbjuda för dig som vill att vara med digitalt via vår telefonkonferens.

det är gratis att delta.

du behöver anmäla dig till Rakel på 070 519 02 42.

i din anmälan behöver du meddela följande:

för och efternamn,

hur du vill delta (live eller digitalt)

om du har någon allergi eller specialkost som vi ska ta hänsyn till under fikat.

Du behöver anmäla dig snarast, dock senast på söndag kl. 12:00 till Rakel på 070 519 02 42