Utbildningsprojekt

Hej alla barn och unga med en synnedsättning i Stockholm!

Under våren har Unga med Synnedsättning Stockholms utbildningsgrupp, som skapades förra året, påbörjat ett arbete där vi kommer åka ut till skolor och hålla workshop om hur det är att vara elev och ha en synnedsättning. Syftet med dessa workshops är att bidra till att lärare, annan skolpersonal och elever får en ökad förståelse för vad det innebär att ha en synnedsättning.

Vi som sitter i utbildningsgruppen vet själva hur tungt det kan vara i skolan när anpassningar som ska göras inte görs, och därför vill vi göra vårt yttersta för att förändra det och berätta om elevers rättigheter i skolan.

Vi har under våren haft två lyckade föreläsningar i ämnet tillsammans med HiSUS (Unga Hörselskadade i Stockholm).

Vill du att vi kommer och håller en workshop i din klass eller för dina lärare? Hör i så fall av dig till Alexandra, kansliansvarig på US Stockholm så snart som möjligt.

Telefon: 076-539 92 68

Mejl: stockholm@ungsyn.se

Vänligen,

Utbildningsgruppen US Stockholm