Inbjudan till Mänskliga Rättighetsdagarna 15-16 November på Stockholmsmässan

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Årets tema för utställningen är Rätten till ett liv fritt från våld. Vi har 7 biljetter till hela MR-dagarnas program, seminarier och utställartorg under de två första dagarna av utställningen för våra medlemmar. US Stockholm kommer endast ta del av torsdagen och fredagens program. Vill man gå som privatperson även på lördagen kan man själv registrera sig via MR-dagarnas hemsida gratis.
US Stockholm kommer inte stå för några resekostnader eller boendekostnader, men vill påminna medlemmar i US andra distrikt om möjligheten att bli beviljad utbytesresa för aktiviteter (dvs att medlemmar från andra distrikt kan testa på en aktivitet i ett annat distrikt). Medlemmen vänder sig då till sitt distrikt för att göra en förfrågan om att göra en utbytesresa till denna aktivitet inom Stockholms distrikt.
US Stockholm kommer under torsdagen och fredagen ha med sig en ledsagare samt en kanslist. MR-dagarna har också ledsagare på plats vid behov. Var mycket tydlig i anmälningen om du behöver ledsagare så att vi kan vara förberedda. MR-dagarna har program i punkt på plats. Lunch ingår på torsdagen, ej lunch på fredagen. Vänligen ta med fika-pengar om du vill fika under dagarna.

Tiderna under torsdagen är 10.00-17.50. Fredag 09.00-12.10.

Sista anmälningsdag är 7 november. Skicka din intresseanmälan till Alexandra på Stockholm@ungsyn.se. För dig som är medlem i ett annat US distrikt vänder du dig till din distriktsstyrelse för att få din utbytesresa beviljad och sedan anmäler du ditt intresse till Alexandra.

Mer info om MR-dagarna hittar du på http://www.mrdagarna.se

Vid frågor om aktiviteten, kontakta Alexandra på stockholm@ungsyn.se eller ring 076-539 92 68.

Program

Torsdag 15 november:

Samling kl 10.00 innanför Stockholmsmässans entré.

Torsdag 10:30 – 11:00 Globala scenen
Leave no one behind – Vem lämnas utanför i svenskt bistånd?

Av Forum Syd

Det viktigaste åtagandet i Agenda 2030 är att ”ingen ska lämnas utanför”. Hur bidrar biståndet till att det uppfylls och når dem som är längst ifrån?

11.00-11.30 Rast

Torsdag 11:30 – 12:00 Lilla scen

PraLin – Verktyg för lika rättigheter i skolan  

Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte

Av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Malmö mot Diskriminering (MmD), Sensus

Verktygsboken PraLin -Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. ADU och MmD berättar om boken och verktyg mot diskriminering i skolan.

12.00-12.30 Rast

Torsdag 12:30 – 13:00 Lilla scen

 V.I.P-programmet (viktig intressant person)

Carin Elander, Jeanette Wåhslen

Av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Seminariet kommer att handla om V.I.P programmet och hur man kan arbeta med att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation. Det kommer att handla om hur man konkret kan arbeta med denna målgrupp och stärka makten hos den det berör.

13.00 Lunch smörgås.

Torsdag 13:00 – 14:30 Presscenter

Vetenskapligt förhållningssätt mot mobbning i skolan

Frida Warg, Magnus Loftsson

Av Stiftelsen Friends

I det här seminariet presenterar Friends sina erfarenheter av arbetet med att utveckla skolspecifika insatser.  Detta följs av en gemensam diskussion kring olika sätt att planera, genomföra och utvärdera arbetet mot mobbning och kränkningar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som utgår ifrån den egna skolans behov och förutsättningar.

Torsdag 14:30 – 15:00 Lilla scen

Disabled Refugees Welcome

Jamie Bolling, Julius Ntobuah, Sooz Romero

Av Independent Living Institute

Disabled Refugees Welcome – detta Arvsfondsprojekt, med målgruppen nyanlända, arbetar för att uppnå ett samhälle med lika möjligheter till ett självständigt liv för alla oavsett funktionsförmåga eller antal år i Sverige.

Torsdag 16:30 – 17:30 T2

Hur får vi samhället att se, höra och förstå?

Av Lika Unika med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen

Osynlighet, beroende och sårbarhet är tre ord som beskriver det våld som idag drabbar kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Ett våld och en utsatthet som ofta kommer bort när samhället inte ser, hör eller förstår. Lika Unika lyfter tillsammans med flera organisationer inom funktionshinderrörelsen frågan om hur vi bryter tystnaden, en förutsättning för att våldet och övergreppen ska kunna motverkas och stoppas.

Åker du färdtjänst kan du boka hemresa till 17.50.

Fredag 16 november:

Samling kl. 09.00 innanför entrén på Stockholmsmässan.

Fredag 09:30 – 10:00 Stora scen

Rättighetsreportrarna – ett läromedel om FN:s barnkonvention

Anna Strandberg, Jenny Eriksson, Malin Fryknäs

Av MR-piloterna

I Rättighetsreportrarna, som är digitalt och kostnadsfritt, undersöker elever sin skola utifrån barnkonventionen. Vi visar hur läromedlet funkar!

10.00-11.00 Rast

Fredag 11:00 – 11:30 Stora scen

I statens våld – bedömning av personlig assistans

Christine Bylund, Erika Wermeling, Jessica Smaaland

Av STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige

Ett samtal om våldet mot integriteten när rätten till personlig assistans bedöms och hur det påverkar oss som blir utsatta.

Fredag 11:30 – 12:00 Globala scenen
Our solution-inclusion

Av MyRight – Empowers people with disabilities

Hur kan biståndsorganisationer bli bättre på att inkludera

personer med funktionsnedsättning i sitt arbete? Vi ger fakta, metoder och

konkreta tips.

Åker du färdtjänst kan du boka hemresa till 12.10.