Inbjudan till att påverka skolan!

Måndagen den 29 oktober är det dags för US att vara med och påverka skolsituationen för unga med synnedsättning. Vi är på kansliet, Sandsborgsvägen 44A i Enskede, mellan klockan 15-19. Du kan vara med och delta både live och över telefon. Eftermiddagen består av två viktiga möten. Det ena mötet handlar om SRFs nya projekt om den nya preparandkursen. Vi har nu chansen att vara med att utforma en preparandkurs som är för och av personer med synnedsättning som ska ta steget ut i vuxenlivet.

Det andra mötet kommer handla om Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) uppdrag att ta fram klassrumsnära stödmaterial som myndigheten ska utveckla till lärare som möter elever med synnedsättning eller blindhet. SPSM vill höra om ungdomars erfarenheter när det gäller vilka hjälpmedel som fungerade under skoltiden, vilka som fungerade mindre bra och vad lärare behöver veta inför att ha elever med synnedsättning i klassen.

Då detta är ett samarbete mellan Riksorganisationen Unga med Synnedsättning och Unga med Synnedsättning Stockholm välkomnar vi alla våra medlemmar. Om du är bosatt utanför Stockholm bekostar US din resa och måltid. Bor du i Stockholm bjuder vi på en trevlig fika.

Anmäl dig senast 14 oktober till Alexandra på stockholm@ungsyn.se eller telefon 076-539 92 68